MENY

KS Vest-Norge

Som praksisstudent i KS får du jobbe i landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer.

KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester.

Arbeidsgiverorganisasjon

Alle landets kommuner (unntatt Oslo), fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med arbeidstagerorganisasjonene. KS er forhandlingspart for 440 000 ansatte fordelt på over 100 forskjellige faggrupper.

Utviklingspartner

KS driver et aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor medlemmene og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og arbeidstakerorganisasjonene.

Interesseorganisasjon

Årlig har KS flere faste møter med Regjeringen. Møtene ledes av kommunal- og regionalministeren. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren.

Kilde: www.ks.no

Vil du vite mer?

Se KS' presentasjon om seg og oppgavene du får som praksisstudent hos dem.

Her finner du mer informasjon om KS.

KS' logo.