MENY

Rogaland fylkeskommune (VRI)

Som praksisstudent i Rogaland fylkeskommune får du jobbe for et av fylkets største arbeidsgivere. Mer spesifikt får du jobbe med VRI, Forskningsrådets regionale program for at bedrifter skal bruke forskning i sine innovasjonsprosjekter.

VRI står for Virkemidler for regional innovasjon – og det er nettopp innovasjon gjennom samhandling VRI jobber for. 

VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, samt fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

VRI fremmer forskning i innovasjonsprosjekter ved:

  • å styrke samhandling for kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører.
  • å mobilisere til og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosesser i bedrifter, offentlige virksomheter, nettverk og regioner.
  • å gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regional betydning.

Programmet består av to hoveddeler:

  • Regionale samhandlingsprosjekter.
  • Innovasjonsforskning.

Kilde: www.forskningsradet.no

Vil du vite mer?

Se VRIs presentasjon om seg og oppgavene du får som praksisstudent hos dem.

Her finner du mer informasjon om Rogaland fylkeskommune og VRI.

Her finner du Forskningsrådets informasjon om VRI.

Rogaland fylkeskommunes logo.