MENY

Nordic Master in Social Work and Welfare

I en global verden, med økende sosiale ulikheter og økt internasjonal migrasjon, opplever sosialarbeidere nye krav og utfordringer. Denne unike fellesgraden utforsker nye tilnærmingsmåter og nye metoder som skaper innovasjon, ny kunnskap og økt kompetanse innen feltet.

Universitetet i Stavanger og Aalborg Universitet tilbyr en felles masterutdanning som setter fokus på den nordiske velferdsmodellen i en global sammenheng. Du lærer om den nordiske velferdsmodellen, velferdsendringer, innovasjon og brukermedvirkning i et internasjonalt klasserom – og utvikler nye perspektiver og ny forståelse for faget og feltet i en global sammenheng.

Du vil tilbringe det første og andre semesteret ved Universitetet i Stavanger, tredje semester ved Aalborg Universitet. Fjerde og siste semester gjennomfører du masteroppgaven ved en av partnerinstitusjonene. Information in english.


Kilde: CP Publisert 01.08.2019