MENY

European Master in Social Work with Families and Children (MFamily)

UiS ved Institutt for sosialfag tilbyr Erasmus Mundus-program i sosialt arbeid. Dette er EUs prestisjeprogram for fellesgrader på master- og doktorgradsnivå. Masterstudiet MFamily fokuserer på kunnskaps- og kompetanseutvikling for dem som ønsker å arbeide med intervensjoner rettet mot barn og marginaliserte familier.
Bildet viser logo til studieprogrammet MFamily og Erasmus Mundus.

Masterstudiet MFamily fokuserer på kunnskaps- og kompetanseutvikling for dem som ønsker å arbeide med
intervensjoner rettet mot barn og marginaliserte familier. Utdanningen gir en unik og innovativ kompetanse i et internasjonalt komparativt læringsmiljø.

Masterprogrammet ledes i år fra Universitetet i Stavanger. De øvrige partnere er: ISCTE-IUL, Lisboa, Portugal, Universitetet i Gøteborg og Makerere University, Kampala, Uganda. Første semester er lagt til Universitetet
i Lisboa, andre til UiS og tredje til Universitetet i Gøteborg. Siste semester arbeides det med masteroppgaven som du kan velge å ta ved ett av de fire partnerskapsuniversitetene. Programmet kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier.

EU er særlig opptatt av at sårbare barn og familier er særlig utsette i økonomiske nedgangstider, som i Europa i disse dager. Dette Erasmus Mundus-programmet er en viktig del av denne satsingen.

Studiet er på engelsk og ved fullført utdanning får kandidatene en joint mastergrad.

Les mer på våre engelske studieprogramsider.

Søknadsfrist er 15. januar!
 


Kilde: CP Publisert 14.09.2020