MENY

Sosialfag master

Master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger vil gi deg kompetanse til å møte de nye kunnskapskravene som stilles til sosialarbeiderne.
Studenter på campus. Bildet illustrerer masterutdanningen i sosialfag på UiS.

De siste tiårene har arbeidsfeltet for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere blitt mer komplekst og omskiftelig. Kravene til handlingskompetanse, forståelse og analytisk evne er stigende. Endringene kjennetegnes ved ord som differensiering, individuell oppfølging, rettigheter og kulturelle utfordringer.

Under studiet får du:

  • utvidet din kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder
  • inngående forståelse for forskning innenfor det sosialfaglige feltet
  • velge mellom en rekke valgemner som hver for seg dekker viktige områder innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogikk

For å bli tatt opp på masterstudiet i sosialfag må du ha en bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen utdanning kan vurderes for opptak. Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 29.11.2019