Obligatoriske emner
Examen Philosophicum - IS År 1 / Semester 1
Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingunaya Myhre Larsen
Introduksjon til psykologi År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jone Ravndal Bjørnestad
Psykologi - før og nå År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cecilie Schou Andreassen
Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Tore Tjora
Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Richard Michael Piech
Arbeids- og organisasjonspsykologi År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gro Ellen Mathisen
Helsepsykologi År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cecilie Schou Andreassen
Pedagogisk psykologi År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cecilie Schou Andreassen
Kvalitativ og kvantitativ metode År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Tore Tjora
Kunnskapsutvikling og forskningsdesign År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Jone Ravndal Bjørnestad
Lovgivning og etikk År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Tore Tjora
Bacheloroppgave År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Jone Ravndal Bjørnestad

4. semester, emner ved UiS eller utveksling

Utveksling
Utveksling, ett semester År 2 / Semester 4
Velg 2 av 3 emner ved UiS
Klinisk psykologi År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Cecilie Schou Andreassen
Samfunnspsykologi År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Tore Tjora
Praksis År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Jone Ravndal Bjørnestad

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.