MENY

Sosialt arbeid, sosionom, bachelor

Har du evnen til å se folk som enkeltindivider, og har du et genuint ønske om å hjelpe? Da bør du sjekke ut sosionomutdanningen ved Universitetet i Stavanger!
Sosionom i samtale med bruker.

Som sosionom arbeider du med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon og for at levevilkårene deres skal bli forbedret.

Utdanningen gjør deg godt rustet for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Studiet gir kunnskap om faktorer i samfunnet som skaper og opprettholder sosiale problemer, om folks lovmessige rett til hjelp og om ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid.

Utdanningen går over tre år og gir deg yrkestittelen sosionom. Det undervises i emner innenfor psykologi, sosiologi, sosialrett, samfunns- og velferdspolitikk og sosialt arbeid. I fjerde semester er du i praksis, denne kan du velge å ta i utlandet. Studiet kvalifiserer til å søke opptak på master.

Les mer:

Skikkethetsvurdering, rammeplan og praksisreglement

Det er krav til at studenter ved dette studieprogrammet leverer politiattest ved studiestart.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 29.11.2019