Obligatoriske emner
Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ayan Abdi Mohamoud Handulle
Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Evelyn Sandøy Ottesen
Velferdspolitikk År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Jan Otto Jacobsen
Velferdsrett År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Lars Andre Nysæther
Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Lars Andre Nysæther
Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Enoksen
Bacheloroppgave År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Brita Gjerstad

4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom UiS
Kunnskapsbasert praksis År 2 / Semester 4
4. semester praksis gjennom utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 4

Velg 5. semester, 2 av 4 emner ved UiS eller som utveksling

5. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5
5. semester ved UiS: velg 2 emner
Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kim Iren Kroken
Sosialt arbeid med inkludering År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Lars Andre Nysæther
Child Welfare in a Cultural Context År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Joakim Jiri Haaland
Project Work Within the Area of Social Work År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Joakim Jiri Haaland

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.