MENY

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT) – årsstudium - opptakskrav

Søkerne må ha generell studiekompetanse fra sitt hjemland og tilfredsstille krav til engelskkunnskaper etter retningslinjer gitt fra NOKUT (www.samordnaopptak.no og www.nokut.no). Krav til ferdigheter i norsk språk: A2
Søknad: Lokalt opptak på eget søknadsskjema. Søknadsfrist 1. mars
Kontakt: admissions@uis.no, Telefon: 51 83 34 00
Søknadsskjema og informasjon på engelsk og norsk: www.uis.no/norlanguage

Sist oppdatert: 19.10.2019