Obligatoriske emner
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 2 År 1 / Semester 1
Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk og som skal studere i Norge. Trinn 2 er første emne og gir innføring i det norske språkets former og strukturer, lydlære og kunnskaper om samfunn og kultur. Opptakskrav/forkunnskaper for å bli tatt opp til trinn 2 er dokumenterte kunnskaper på A2-nivå (se krav til forkunnskaper). Bestått eksamen gir grunnlag for å fortsette på trinn 3 som er norsk på et høyere nivå. Undervisningsspråket er norsk.
Målet med dette emnet er å utvide studentenes kunnskaper om norsk språk og kultur.
Les mer om Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 2
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Unni Puntervold Pereira
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 År 1 / Semester 2
Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk, og som skal studere i Norge. Emnet er det andre i et videregående kurs i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn og bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra HNO220 (B1). Studiet krever fulltidsinnsats og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Bestått eksamen fra HNO230 gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge (trinn 3 / B2-nivå). HNO230 tilbys som et emne om høsten og inngår om våren som del 2 av årsstudiet.
Målet med dette emnet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og kultur både reseptivt og produktivt med god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.
Les mer om Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Unni Puntervold Pereira

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.