MENY

Godkjenning/innpass av emner i utdanningsplan

Når du har fått opptak ved et studieprogram ved Universitetet i Stavanger kan du søke om godkjenning/innpass for emner tatt ved andre læresteder inn i utdanningsplanen din.

1. Fyll ut skjemaet (lenke til skjema i Studentweb):
Søknad om innpass / godkjenning av emner

Legg ved attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrift og emnebeskrivelse med pensumlister. Dette lastes opp i Studentweb, enten når du sender inn søknad eller på et seinere tidspunkt (du kan laste opp nye vedlegg til søknaden så lenge den er under behandling). Søknader som ikke er fullstendig dokumentert vil ikke bli behandlet.

2. Godkjenn utdanningsplanen din på StudentWeb. Dersom du får innvilget innpass av emner vil utdanningsplanen din bli endret av administrasjonen i ettertid.

3. Dersom du får innpass av emner, kan det være lurt å melde fra til Lånekassen at du produserer færre studiepoeng enn normert. Universitetet sender automatisk melding til Lånekassen om antall studiepoeng du har tatt per semester. Alternativt kan du snakke med en studiekonsulent om det er andre emner du kan ta i stedet slik at du allikevel får full omgjøring.

Behandling av innpass/godkjenningssaker starter i slutten av august. Du vil få skriftlig tilbakemelding fra fakultetet om utfallet av din søknad.