MENY

Selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger

Dersom du har oppnådd 180 studiepoeng, men ikke fått tildelt noen grad, har Universitetet i Stavanger muligheten til å tildele selvvalgt bachelor innenfor de fagområdene som Universitetet tilbyr.

I henhold til Bachelorforskriften ved Universitetet i Stavanger må følgende forhold være innfridd:

1.Bestått minimum 80 studiepoeng i fordypningsemner der minimum 30 studiepoeng av disse må bygge på emner på lavere nivå. Fordypningsenheten må være avlagt ved Universitetet i Stavanger, elle være lik en fordypningsenhet som tilbys ved Universitetet i Stavanger

2. Bestått minimum 60 studiepoeng breddeemner. Disse emnene kan være innenfor samme emneområde som fordypningsenheten.

3. Bestått et selvstendig arbeid på minst 15 studiepoeng som del av fordypningsenheten. Det selvstendige arbeidet må utgjøre ett emne og kan ikke settes sammen av flere mindre emner.

4. Minimum 60 studiepoeng skal være avlagt ved Universitetet i Stavanger

Vi gjør oppmerksom på at for selvvalgte bachelorløp tildeles kun graden "Bachelor" uten tillegg eller spesifisert fordypning.

Det er det enkelte Fakultet som avgjør hvilke fag/emner/emnegrupper som kan godkjennes som fordypnings- og breddeenheter i graden selvvalgt bachelor.

Hvordan søke

Er du student ved UiS:

Søknad om selvvalgt bachelor finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjon

Er du ikke student ved UiS
Egenhendig søknad med dokumentasjon på utdanning som kan inngå i graden sendes til det aktuelle fakultet.

Har du ytterligere spørsmål til selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger kan du kontakte det aktuelle fakultet eller vårt sentrale veiledningskontor.

Kontaktinformasjon

Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger (Lovdata)