MENY

Veiledning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Trenger du å snakke med en rådgiver på Det helsevitenskapelig fakultet om dine studievalg? Da kan du kontakte vår veiledningstjeneste.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgemner
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene

Ta kontakt med våre veiledere på helsefag@uis.no

Våre veiledere

Bachelor i sykepleie:
Francois X. Constantin-Jonsson (1. studieår)
Rebecca Adele Esaiassen (2. og 3. studieår)

Bachelor i paramedisin og master in prehospital critical care:
Katrine Maritvold

Master i helsevitenskap, master i rus- og psykisk helsearbeid, og master i helsesykepleie:
Marte Knudsen

Master i spesialsykepleie, master i jordmorfag og videreutdanning i kreftsykepleie:
Stine Bliktun Sørflaten

Camilla Aasmundsen Jensen (i permisjon)