MENY

Veiledning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Trenger du å snakke med en rådgiver på Det helsevitenskapelig fakultet om dine studievalg? Da kan du kontakte vår veiledningstjeneste.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene
     

Det helsevitenskapelige fakultet

Generelle henvendelser: helsefag@uis.no
Tlf: 51 83 41 00

For spørsmål om praksisstudier på bachelor i sykepleie: 
sykepleiepraksis@uis.no

Rebecca Adele Esaiassen (bachelor i sykepleie 2. og 3. studieår)
Tlf: 51 83 14 21
E-post: rebecca.a.esaiassen@uis.no

Francois X. Constantin-Jonsson (bachelor i sykepleie 1. studieår, og master i spesialsykepleie)
E-post: francois.x.constantin-jonsson@uis.no

Katrine Maritvold (bachelor i paramedisin, master i  jordmorfag og master in prehospital critical care)
Tlf: 51 83 37 13
E-post: paramedisin@uis.no eller katrine.maritvold@uis.no

Marte Knudsen (master i helsevitenskap, master i rus- og psykisk helsearbeid, og master i helsesykepleie)
E-post: marte.knudsen@uis.no

Cathrine Sneberg (videreutdanning i kreftsykepleie)
Tlf: 51 83 27 19
E-post: cathrine.sneberg@uis.no 

Camilla Aasmundsen Jensen (i permisjon)
Tlf: 51 83 25 48
E-post: camilla.jensen@uis.no

Stine Bliktun Sørflaten (i permisjon)
Tlf: 51 83 41 13
E-post: stine.b.sorflaten@uis.no