MENY

Veiledning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Trenger du å snakke med en rådgiver på Det helsevitenskapelig fakultet om dine studievalg? Da kan du kontakte vår veiledningstjeneste.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene
     

Det helsevitenskapelige fakultet

Generelle henvendelser: helsefag@uis.no
Tlf: 51 83 41 00

For spørsmål om praksisstudier på bachelor i sykepleie: 
sykepleiepraksis@uis.no

Stine Bliktun Sørflaten (bachelor i sykepleie)
Tlf: 51 83 41 13
E-post: stine.b.sorflaten@uis.no

Katrine Maritvold (master i helsevitenskap, master i rus- og psykisk helsearbeid, master i pre-hospital critical care)
Tlf: 51 83 37 13
E-post: katrine.maritvold@uis.no

Rebecca Adele Esaiassen (videreutdanning i kreftsykepleie, master i helsesøsterfag)
Tlf: 51 83 14 21
E-post: rebecca.a.esaiassen@uis.no

Cathrine Sneberg (master i spesialsykepleie)
Tlf: 51 83 27 19
E-post: cathrine.sneberg@uis.no 

Camilla Aasmundsen Jensen (i permisjon studieåret 2018/2019)
Tlf: 51 83 25 48
E-post: camilla.jensen@uis.no