MENY

Trenger du tilrettelegging?

Mange studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden – enten i kortere perioder, eller gjennom hele studieløpet.

Tilrettelegging av studiet handler om at universitetet samarbeider med studenten om å finne konstruktive løsninger på individuelle utfordringer. Målet er alltid det samme: at studietiden skal være en positiv opplevelse som resulterer i solid faglig kompetanse.

De tiltak vi kommer frem til skal legge til rette for at hver student skal kunne prestere sitt beste, innenfor de faglige krav og rammer som gjelder for studiet. Derfor er det viktig at studenter som har behov for tilrettelegging tar kontakt så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne gode løsninger, og at studentene kan fokusere på det faglige arbeidet sitt når semesteret begynner.