MENY

Trenger du tilrettelegging i forbindelse med studiene?

Mange studenter kan ha behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Enten i en kortere periode eller gjennom hele studiet. Dersom du tar kontakt i god tid øker din mulighet for å få den hjelp du trenger når du trenger den.

Har du en funksjonsnedsettelse, sykdom, skade eller av andre årsaker opplever at du trenger tilrettelegging i en eller annen form? Målet for Universitetet i Stavanger er å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud. Du kan lese mer om dette i vår handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser.

Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omfatte både fysiske forhold og pedagogiske tiltak. Du bør orientere deg om forskjellige sider av studiehverdagen og tenke gjennom hvilke behov du tror vil oppstå.

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig og aller helst i god tid før studiestart!