MENY

Barnevernspedagog

Alle barn og unge har rett til å bli tatt på alvor. Voksne har ansvar for å gi barn og unge god omsorg, oppdragelse og trygge oppvekstvilkår. Bachelor i barnevern er en utdanning hvor barn og unge er definert som et hovedarbeidsområde.

Barnevernspedagogen har særlig fokus på barn og unge som har, eller står i fare for å få sosiale og/eller psykiske problemer. Som barnevernspedagog vil din oppgave være å forbedre og sikre gode levekår for barn og unge gjennom målrettet arbeid med deres familiesituasjon og nærmiljø. Barnevernspedagogen skal også ha faglig kompetanse og kunnskap om hva det innebærer å jobbe barnevernfaglig i et flerkulturelt samfunn.

Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på campus, mens ett semester – det fjerde, er avsatt til ekstern praksis. Det er også mulig å søke om å få ta praksis i utlandet.

Utdanningen er delt inn i følgende fire hovedemner:

  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • Psykologiske og helsefaglige emner
  • Pedagogiske emner
  • Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Skikkethetsvurdering, rammeplan og praksisreglement
Det er krav til at studenter ved dette studieprogrammet leverer politiattest ved studiestart.

- Forskrift om skikkethet

- Forskrift om skikkethetsvurdering ved UiS (pdf)

- Rammeplan og forskrift for barnevernspedadogutdanning

- Internt reglement for praksis ved Institutt for sosialfag (pdf)

- International field education regulations (pdf)

Søke overflytting til 2. studieår ved barnevernsutdanningen ved UiS? (pdf)

 


Kilde: CP Publisert 22.02.2018