Studietilbud innenfor helse- og sosialfag

Det er i dag stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og sosialfagene, og etterspørselen etter folk med ulik bakgrunn, kjønn og kultur kommer til å øke i framtiden. Sjekk ut Universitetet i Stavangers studietilbud innenfor helsefag og sosialt arbeid.

UiS-studenter i sykepleierlaboratoriet på campus.

Å velge utdanning innen helse- og sosialfag er ikke bare et studievalg – det er også et verdivalg.

UiS har mange muligheter for deg som liker å arbeide med mennesker, og som ønsker å være med på å gjøre verden til et bedre sted for andre. Det er i dag stort behov for kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og sosialfagene og etterspørselen etter folk med ulik kulturbakgrunn vil øke i framtiden. UiS har aktive forskningsmiljøer blant annet innenfor rusproblematikk, pasientsikkerhet, mestring av kronisk sykdom
og pårørendes møte med helsevesenet.

UiS har flere muligheter for deg som liker å arbeide med mennesker, og som ønsker å være med på å gjøre verden til et bedre sted for andre.

Barnevernspedagogutdanningen, utdanningen i sosialt arbeid og sykepleierutdanningen er alle treårige bachelorløp med et bredt videreutdanningstilbud og muligheter for spesialisering.

UiS tilbyr også masterprogrammer og videreutdanninger i helse- og sosialfag.