MENY

Helsevitenskap master 2 år - opptakskrav

Bachelorutdanning i helse- og/eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern) eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.

Søkere med tilsvarende helse- og eller sosialfaglig utdanningsbakgrunn innenfor andre områder kan vurderes for opptak. Ved vurdering av opptak for søkere med slik bakgrunn, legges det vekt på at søkeren enten oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for masterstudiet, jfr. Mastergradsforskriftens § 3.

Inntil 70% av opptaksplassene kan reserveres kandidater med helsefaglig utdanning.


For en fullstendig oversikt over gjeldende reglement for opptak til studiet, se Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, samt Utfyllende regler for opptak til master i helsevitenskap.

Søknadsfrister:

1. MARS
Søknadsfrist for:
Søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, realkompetanse, opptak på særskilte vilkår/spesiell vurdering, behov for tidlig opptak.

15. APRIL
Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor. Dette gjelder også søkere som avslutter utdanningen sin samme våren som man søker.

ETTERSENDINGSFRIST 1. JULI

Dersom du får resultater fra eksamen etter søknadsfristen din, kan du sende disse seinest innen 1. juli. Hvis du ikke får resultatene fra ditt lærested innen 1. juli pga. forsinket sensur, må du kontakte oss på e-post: sv-opptak@uis.no

Kontaktinformasjon:

Faglige spørsmål: helene.hanssen@uis.no
Opptak: masteropptak@uis.no
Søknad: Via lokal SøknadsWebKilde: CP

Publisert 15.03.2018