MENY

Historie årsstudium

Ønsker du innsikt i menneskets fortid og kunnskap om sosiale og politiske forhold? Det kan du få ved å studere årsstudium i historie. Historiefaget gir deg en forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid.
Det er historisk sus over campus til UiS på Ullandhaug. Herfra ser vi til Hafrsfjord hvor Harald Hårfagre i år 872 svingte sverdet og samlet Norge til et rike. Minnesmerket Det er historisk sus over campus til UiS på Ullandhaug. Herfra ser vi til Hafrsfjord hvor Harald Hårfagre i år 872 svingte sverdet og samlet Norge til et rike. Foto: Region Stavanger.

Å studere fortid og samtid åpner mange dører. Historiefaget gir deg en bred og allmenn kompetanse som det er behov for blant annet i skole, media og kulturarbeid.

Studiet går over to semester på ett år, og gir deg en innføring i den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden, fra antikken til i dag. Du får også innføring i historiefaglig teori, metode og didaktikk.

Du vil opparbeide en kritisk bevissthet til historie og samtid som er viktig for å forstå historiefagets særtrekk. Gjennom studiet får du trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger.

Du lærer mer om verdenshistorien fra 500 f.Kr. til vår egen tid, samt politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie. I tillegg vil du lære mer om hva historie er, for eksempel hvordan en historikers egne perspektiver kan påvirke vår forståelse av fortiden. Studiet gir deg også en innføring i historiefagets egen historie.

Studiet kvalifiserer til videre studier i historie, og kan inngå i en historie bachelor.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.11.2019