MENY

Historie bachelor

Vi trenger historie for å forstå oss selv, vår egen tid og hva vi kan forvente av fremtiden.
Studenter i kollokvie.

Historier om fortidige nederlag og suksesser gir oss identitet og hjelper oss å orientere oss i nåtiden. For en politiker som ønsker å overbevise deg gjelder det derfor å ha historien på sin side. Hvordan du forstår deg selv og din egen tid avhenger hvilke historiske narrativ samfunnet produserer eller bruker.

På bachelorstudiet hos oss vil du møte mange ulike historier fra antikken til våre dager, både kronologisk og ved å gå i dybden på enkelttemaer. Målet er ikke at du skal pugge historie, men lære å reflektere kritisk over historie og hvordan den brukes, samt undersøke og selv produsere og bruke historie.

Derfor innebærer undervisningen ikke bare forelesninger, men også at du arbeider aktivt med historie. Du får for eksempel trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger/historiebruk.

Du vil bli undervist og veiledet av lærere som også er forskere innenfor ulike områder, for eksempel miljøhistorie eller historiedidaktikk/historiebruk, som er to satsingsområder ved UiS.

Fag 1 og fag 2

En bachelor i historie innebærer at du tar fordypningen i historie (fag 1). Det andre faget du velger, fag 2, tilsvarer et årsstudium. Vi tilbyr nordisk, engelsk, religion og samfunnsfag som fag 2.

Praksis

Språk-, historie- og religionstudenter kan ha praksis mens de studerer ved UiS. Praksisemnet gir 15 studiepoeng, og det er Institutt for kultur- og språkvitskap som står for emnet.

Les mer

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 07.02.2020