MENY

Historie bachelor

Å studere historie er å forstå hvordan og hvorfor verden er blitt som den er. Studerer du bachelor i historie, vil du forstå nåtiden bedre. Bachelor i historie ved Universitetet i Stavanger tar for seg den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden fra antikken til i dag.
Fire studenter på campus ved Universitetet i Stavanger.

Historien er full av eksempler på overraskende hendelser som har endret vår oppfatning og utforming av samfunnet. Hva tenkte man om menneskets opprinnelse før Darwins tid? Hvorfor dro så mange nordmenn til Amerika på 1800-tallet?

På bachelorstudiet i historie vil du blant annet lære mer om hvordan mennesker har levd og tenkt i fortiden. Du får mulighet til å fordype deg i et fag 2, og du kan velge mellom studier innen religion, engelsk, nordisk og samfunnsfag (med plassbegrensning).

Bachelor i historie tar for seg den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden fra antikken til i dag. Hensikten er å gjennomføre studier av fortiden, få forståelse av nåtiden og perspektiver på framtiden. Som student skal du oppøve en kritisk bevissthet og distanse til historie og samtid. Gjennom dette får du en forståelse av historiefagets særtrekk, og du får trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger.

En bachelor i historie kvalifiserer deg til ulike former for kultur- og formidlingsarbeid. Du kan jobbe innen museum og arkiv, internasjonalt arbeid, forlag, mediebransjen og offentlig administrasjon og forvaltning. 

Studiet kan kvalifisere for opptak til master i historiedidaktikk.  Tar du i tillegg tar praktisk-pedagogisk utdanning kan du også undervise i historie.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 13.12.2017