MENY

Historie fordypning

Hvordan har Norge greid balansegangen mellom å være en selvstendig nasjon og samtidig være beskyttet av stormakter? Kan Norge regnes som en fredsnasjon?
Norsk flagg på campus UiS. mann på sykkel ved siden av.

I Historie fordypning (på bachelornivå) lærer du om avgrensede områder og problemstillinger innenfor historiefaget. Du får trening i metoder for kritisk å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger.

Vårsemester

Undervisningen er i vårsemesteret og består av to emner på 15 studiepoeng.

I det ene emnet undervises det i Norge i krig og fred, fra Krim-krigen til Afghanistan. Du lærer blant annet om Norges rolle som såkalt fredsnasjon og som deltaker i den europeiske misjonen på 1800- og 1900-tallet. Nordmenns møte med verden som emigranter, særlig på 1800-tallet, og som mottakere av immigranter (arbeidsinnvandrere og flyktninger) med vekt på 1900-tallet, er også undervisningstemaer.

I det andre emnet skriver du en fordypningsoppgave som du velger i samråd med faglærer, og du kan selv velge om du vil fordype deg i norsk eller internasjonal historie.

Du er kanskje også interessert i:

 

 

 

 

 


Kilde: CP Publisert 07.04.2020