Obligatoriske emner
Historie fordypning: Norge i verden År 1 / Semester 1
Emnet bygger på innføringsemnene i historie. Det skal gi studentene innsikt i samspillet mellom Norge og resten av verden fra Napoleonskrigene fram til vår egen tid.
Les mer om Historie fordypning: Norge i verden
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Roald Berg
Fordypning i historie med oppgave År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.
Les mer om Fordypning i historie med oppgave
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Roald Berg

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.