Historie fordypning – deltid

Obligatoriske emner
Historie fordypning: Norge i verden År 1 / Semester 1
Emnet bygger på innføringsemnene i historie. Det skal gi studentene innsikt i samspillet mellom Norge og resten av verden fra Napoleonskrigene fram til vår egen tid.
Les mer om Historie fordypning: Norge i verden
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ole Jone Eide
Fordypning i historie med oppgave År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.
Les mer om Fordypning i historie med oppgave
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Anne Siri Norland

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.