Velg 2 av 4 emner - semester 1
Fortid i samtid År 1 / Semester 1
I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker bruker historie og forsøker å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden påvirkes av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den er vært med på å forme fremtiden.
Emnet har begrenset antall plasser.
Les mer om Fortid i samtid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ketil Knutsen
Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling År 1 / Semester 1
Emnet skal gi studentene en innføring om hvilken betydning digitale og multimodale ressurser har for samfunnets historieoppfatning og for historieformidling i og utenfor skolen.
Det er begrenset antall plasser på emnet.
Les mer om Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
David-Alexandre Thomas Wagner
Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiografi: Mennesker, minner og miljø År 1 / Semester 1
Emnet bruker polarområdenes historie og historiografi til å belyse flere grunnleggende trekk i historiefaget. Hovedformålet med kurset er å øke studenters historiske kompetanse gjennom å analysere emner som er knyttet til polarområdene.
Emnet har begrenset antall plasser.
Les mer om Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiografi: Mennesker, minner og miljø
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Peder William Chellew Roberts
Menneskerettigheter for lærere År 1 / Semester 1
Emnet i menneskerettigheter er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner.
Les mer om Menneskerettigheter for lærere
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Tord Austdal

Velg mellom utveksling eller emner ved UiS

Utveksling
Utveksling, ett semester År 1 / Semester 2
Emner ved UiS
Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv År 1 / Semester 2
Historiedidaktikk handler om hvordan historiefagets teori, metoder og empiri er grunnlag for forståelse og fremstillinger av historie. Historiografi handler om hvordan historiefaget har forandret seg. I dette emnet brukes to forskningsfelt for å studere forandringer i historiefaget.
Les mer om Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Eva Stina Maria Jakobsson
Historisk teori, metode og forskningslitteratur År 1 / Semester 2
Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.
Les mer om Historisk teori, metode og forskningslitteratur
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Alexandre Dessingué
Obligatoriske emner
Historiedidaktikk masteroppgave År 2 / Semester 3
I andre del av masterstudiet skal studentene skrive masteroppgave. Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling basert på egen forskning. Studentene må møte til veiledning og på seminarer under arbeidet med oppgaven.
Les mer om Historiedidaktikk masteroppgave
Studiepoeng: 60
Faglærer:
Ketil Knutsen

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.