Historiedidaktikk – toårig master

Obligatoriske emner
Historiebruk: Fortiden i nåtiden År 1 / Semester 1
I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker gjennom historien har brukt historie og forsøkt å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden har blitt påvirket av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den har vært med på å forme fremtiden.
Les mer om Historiebruk: Fortiden i nåtiden
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ketil Knutsen
Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling År 1 / Semester 1
Emnet skal gi studentene en innføring om hvilken betydning digitale og multimodale ressurser har for samfunnets historieoppfatning og for historieformidling i og utenfor skolen.
Les mer om Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Finn Arne Jørgensen
Historisk teori, metode og forskningslitteratur År 1 / Semester 2
Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.
Les mer om Historisk teori, metode og forskningslitteratur
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Alexandre Dessingué
Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv År 1 / Semester 2
Historiedidaktikk handler om hvordan historiefagets teori, metoder og empiri er grunnlag for forståelse og fremstillinger av historie. Historiografi handler om hvordan historiefaget har forandret seg. I dette emnet brukes to forskningsfelt for å studere forandringer i historiefaget.
Les mer om Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Stina Maria Jakobsson
Historiedidaktikk masteroppgave År 2 / Semester 3
I andre del av masterstudiet skal studentene skrive masteroppgave. Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling basert på egen forskning. Studentene må møte til veiledning og på seminarer under arbeidet med oppgaven.
Les mer om Historiedidaktikk masteroppgave
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
David-Alexandre Thomas Wagner

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.