MENY

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)

Ønsker du et spennende globalt studium hvor din fremtidige arbeidsplass ikke nødvendigvis er begrenset til Norge? European Master in Migration and Intercultural Relations er en internasjonal grad med engelsk som arbeidsspråk, og som gir deg en kompetanse som bare vil bli mer og mer ettertraktet i fremtiden.
En kvinnelig og en mannlig student sitter ved siden av hverandre. Bildet illustrerer studiet European Master in Migration and Intercultural relations ved Universitetet i Stavanger.

EMMIR-studiet gir grundig teoretisk kunnskap i migrasjonsstudier kombinert med feltarbeid i Europa og Afrika. Masterstudiet fokuserer på migrasjon gjennom en interkulturell tilnærming.

Studiet er et Erasmus Mundus-program, hvor flere europeiske universitet og høgskoler har gått sammen om å tilby en felles mastergrad. EMMIR er det første afrikanskeuropeiske Erasmus Mundus-masterprogrammet
i migrasjonsstudier. UiS driver EMMIR sammen med tre andre europeiske og tre afrikanske universitet. Studiet
starter opp ved Karl von Ossietzky Universität i Tyskland, andre semester tilbringes ved UiS. Studentene kan selv velge ved hvilket samarbeidsuniversitet de vil studere tredje og fjerde semester.

EMMIR er en internasjonal mastergrad med engelsk som arbeidsspråk.

Programmet er unikt og fokuserer på migrasjon gjennom en interkulturell tilnærming. EMMIR tilbyr grundig teoretisk kunnskap i migrasjonsstudier kombinert med feltarbeid i Europa og Afrika. Programmet er sammensatt av flere disipliner som tar opp viktige samtidsspørsmål i et nytt studieområde.

EMMIR-studentene blir kjent med ulike kulturer og akademiske tradisjoner og får kunnskap om migrasjonsspørsmål gjennom praksisperioder. Programmet avsluttes med masteroppgave.

The University of Oldenburg mottar alle henvendelser vedrørende opptak: emmir@uni-oldenburg.de

Detaljer om programmet finnes på
www.emmir.org


Kilde: CP Publisert 26.09.2019