MENY

Årsstudium - Religion

Tar du et årsstudium i religion utfordrer du deg selv og dine holdninger til tro og livstolkning. Kanskje er ikke alle religioner akkurat slik du tror?
Domkirken i Stavanger. Bildet illustrerer årstudiet i religion ved Universitetet i Stavanger.

Dette er studiet for deg som er nysgjerrig på hvordan religion kan gi mening, samhold og en følelse av frihet, men samtidig skape angst, strid og undertrykking. Hva er det med religion som setter så sterke følelser i sving hos mennesker verden over?

Historisk sett har mennesket alltid forholdt seg til guder og makter. I dagens samfunn er kunnskap om religion og livssyn svært aktuelt, og fagfeltet er relevant for flere ulike yrker. Kristen tro og tradisjon sammen med humanistiske verdier utgjør for mange identitetsgrunnlaget i det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i økende grad sammensatt av grupper med andre tros- og livssynstilknytninger.

Årsstudium i religionsstudier ved skal gi deg innledende kunnskap om hvordan religioner og livssyn spiller en rolle for samfunn, kultur og enkeltmennesker. Dette er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden.

Les mer: – Skoler bør bruke religiøse høytider i undervisningen

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 15.02.2019