MENY

Årsstudium - Religion, kultur og samfunn

Religion er for mange en kilde til både identitet og mening, men kan også bidra til konflikt og undertrykking. Hva er det med religion som setter så sterke følelser i sving hos mennesker verden over? Hvordan henger religion sammen med menneskers handlingsvalg og hverdagsliv?
Domkirken i Stavanger. Bildet illustrerer årstudiet i religion ved Universitetet i Stavanger.

Kunnskap om hva slags roller religioner og livssyn spiller for samfunn, kultur og enkeltmennesker er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden.

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn gir deg kunnskap om religioner og deres betydning med et særlig fokus på samtiden.

Studiet gir innsikt i sentrale aspekter ved de fem verdensreligionene, samt alternativ religiøsitet. Du får kunnskap om sammenhenger mellom religion, kultur, kunst og populærkultur, samt hvordan religion kommer til uttrykk i tekst og i religiøs praksis. Du får også en innføring i religion, religionsvitenskapelig teori og metode. Dette gir innsikt i hvordan kunnskap om religioner blir til, og hvilke begreper som brukes når man undersøker religion og religiøsitet.

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn egner seg for deg som vil undervise i religionsfag i skolen, eller vil jobbe med innvandringsrelatert arbeid, media, næringsliv og annet arbeid hvor religionsfaglig kompetanse er påkrevd.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 17.12.2019