MENY

Årsstudium - Religion, kultur og samfunn - hva lærer du?

Du skal få øvelse i kritisk tenkning og selvstendig vurdering innenfor temaer knyttet til religion, livssyn og etikk. Du vil få utdypet din forståelse for den rollen religioner og livssyn spiller for samfunn, kulturer og enkeltmennesker og anledning til å utfordre egne verdier og holdninger omkring tro og livstolkning.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 15.08.2020