MENY

Fordypning religionsstudier (deltid)

Religion er vevd sammen med samfunn, kultur og hverdagsliv. Noen ganger er dette noe som binder folk sammen, mens andre ganger bidrar det til konflikt og motstand.
Gudinnestatue. Bildet illustrerer fordypning i religionsstudier ved Universitetet i Stavanger.

Møtet mellom religioner, ikke-religiøse livsoppfatninger og forholdet til etnisitet, nasjonal bakgrunn, kultur og lokalsamfunn påvirker religioner og blir påvirket av religion. Dette studiet går i dybden på noen slike prosesser. Studiet, som er på bachelornivå, passer for deg som allerede har grunnleggende kunnskaper om religioner og livssyn, etikk og filosofi (minimum 50 studiepoeng).

Deltidsstudiet går over to semester (15 + 15 studiepoeng). Det første semesteret fokuserer på en rekke ulike endringsprosesser både innenfor enkelte religioner og mellom disse og deres omgivelser. Det andre semesteret går du videre med ditt interessefelt og skriver et forskningsarbeid under veiledning av en lærer.

Målet med studiet er å gi utvidede kunnskaper utover det du har fra årsstudium. Du får dessuten trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og faglitteratur.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 19.06.2019