MENY

Hotelledelse Y-vei, bachelor - hva lærer du?

Etter endt program er det forventet at kandidatene har tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
• Spesialkunnskap om hotell-, service- og vertskapsbedrifter innen planlegging, drift og aktuelt regelverk.
• Kunnskap om økonomisk planlegging, beslutninger og kontroll på bedriftsøkonomisk og næringsøkonomisk nivå. Dette omfatter kalkulasjonsformer, budsjettering, økonomiske styringssystemer, beslutningsstøttesystemer, finansregnskap, lønnsomhetsberegning og finansiering. I tillegg kommer kunnskap om mikroøkonomisk analyse og næringsøkonomi.
• Kunnskap om organisasjon og ledelse: serviceledelse, personalledelse, organisasjonsteori og psykologi.
• Kompetanse i markedsføringsledelse.

Ferdigheter:
• Evne til å integrere teoretisk kunnskap og å anvende den på hotellrelaterte problemer av praktisk art
• Evne til systematisk og selvstendig kunnskapsetablering
• Evne til skriftlig og muntlig presentasjon
• Evne til operativ analyse, planlegging og implementering av prosjekt innen hotell- og servicenæringen.
• Evne til metodisk å fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger og kontroll.

Generell kompetanse:
• Ha ervervet kompetanse innen ledelse, økonomi, organisasjonspsykologi og markedsføring med relevans for hotell- og servicenæringen
• Ha en helhetlig forståelse av hotell- og servicenæringens betydning for individet og samfunnet for øvrig
• Kunne tilføre kompetanse til hotell- og servicenæringen lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Studieopplegget på bachelorgrad i Hotelledelse via Y-veien, vil sikre studentene samme læringsutbytte og kvalifikasjoner etter endt studium som studentene som er tatt opp på grunnlag av generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav.

Kilde: CP

Publisert 19.06.2019