MENY

Hotelledelse bachelor - hva lærer du?

Etter endt program er det forventet at kandidatene har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:

 • Spesialkunnskap om hotell-, service- og vertskapsbedrifter innen planlegging, drift og aktuelt regelverk.
 • Kunnskap om økonomisk planlegging, beslutninger og kontroll på bedriftsøkonomisk og næringsøkonomisk nivå. Dette omfatter kalkulasjonsformer, budsjettering, økonomiske styringssystemer, beslutningsstøttesystemer, lønnsomhetsberegning og finansiering.
 • Kunnskap om organisasjon og ledelse: serviceledelse, personalledelse, organisasjonsteori og psykologi.
 • Kompetanse i markedsføringsledelse strategi og forskningsmetode.

Ferdigheter:
 • Evne til å integrere teoretisk kunnskap og å anvende den på hotellrelaterte problemer av praktisk art
 • Evne til systematisk og selvstendig kunnskapsetablering
 • Evne til operativ analyse, planlegging og implementering av prosjekt innen hotell- og servicenæringen.
 • Evne til metodisk å fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger og kontroll.
 • Evne til skriftlig og muntlig presentasjon

Generell kompetanse:
 • Ha ervervet kompetanse innen ledelse, økonomi, organisasjonspsykologi og markedsføring med relevans for hotell- og servicenæringen
 • Ha en helhetlig forståelse av hotell- og servicenæringens betydning for individet og samfunnet for øvrig
 • Kunne tilføre kompetanse til hotell- og servicenæringen lokalt, nasjonalt og internasjonalt


Kilde: FS

Sist oppdatert: 19.11.2019