MENY

Hotelledelse bachelor - hva lærer du?

Etter endt program er det forventet at kandidatene har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:

 • Ha spesialkunnskap om planlegging, drift, og aktuelt regelverk innen hotell, service- og vertskapsbedrifter.
 • Ha kunnskap om økonomisk planlegging, beslutninger og kontroll på bedriftsøkonomisk og næringsøkonomisk nivå. Dette omfatter kalkulasjonsformer, budsjettering, økonomiske styringssystemer, beslutningsstøttesystemer, lønnsomhetsberegning og finansiering.
 • Ha kunnskap om organisasjon og ledelse: serviceledelse, personalledelse, organisasjonsteori og psykologi.
 • Ha grunnleggende kompetanse i markedsføringsledelse, forbrukeratferd, og forskningsmetode.

Ferdigheter:
 • Kunne integrere teoretisk kunnskap og anvende den på hotellrelaterte problemer av praktisk art.
 • Kunne strukturere en operativ analyse, planlegging, og implementering av prosjekt innen hotell- og servicenæringen.
 • Evne til metodisk å fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger og kontroll.
 • Evne til skriftlig og muntlig presentasjon

Generell kompetanse:
 • Ha evnen til å arbeide selvstendig eller som en del av et team i små, mellomstore og multinasjonale hotell- og servicebedrifter.
 • Ha en helhetlig forståelse av hotell- og servicenæringens betydning for individet og samfunnet for øvrig, spesielt med tanke på miljø og bærekraft.
 • Evne til skriftlig og muntlig presentasjon.
 • Evne til systematisk og selvstendig kunnskapsetablering.


Kilde: FS

Sist oppdatert: 17.02.2020