MENY

Service Leadership in International Business - utvekslingsmuligheter

Utvekslingssemester:

3. semester.

Masterstudenter ved Norsk hotellhøgskole kan ta 3. semester i utlandet som utvekslingsstudenter ved et av samarbeidsuniversitetene våre. Et semester som utvekslingsstudent gir deg mulighet til å få økt faglig, sosial og kulturell kompetanse. I et arbeidsmarked som blir stadig mer internasjonalt er dette et ekstra pluss ved CV'en din. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen blir forsinket.

 

Emnevalg:

Studentene kan velge emner tilsvarende 30 studiepoeng (ECTS).

Studentene kan velge fag fritt så lenge de er i samsvar med master programmets læringsutbytte og ikke overlapper med obligatoriske emner som allerede inngår i studieplanen. Norsk hotellhøgskole har lister over tidligere godkjente emner ved de respektive universitetene.

 

Hjelp til fohåndsgodkjenning av emner:

Når søknadsfristen for utveksling er gått ut, vil du få hjelp med forhåndsgodkjenningen av emner. Søknad om forhåndsgodkjenning av emner leveres via Digital Studentekspedisjon. Det anbefales at man velger noen ekstra emner utover de nødvendige 30 studiepoeng, slik at man har noen emner i reserve dersom det skulle oppstå endringer.

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Oddvar Norland for mer informasjon.

 

Mer informasjon om studieopphold i utlandet.Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: