MENY

Idrett årsstudium - hva lærer du?

Studiet har hovedfokus på instruksjon av barn og unge, og hvordan man kan tilrettelegge ulike aktiviteter tilpasset forskjellige aldersgrupper. I tillegg vil kandidaten få kunnskaper om ulike teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett. Emner som friluftsliv, ski og skøyter og lek, idrett og dans står sentralt i årskurs - og hvordan man kan undervise i uteskole og friluftsliv i tillegg til å bruke leken som naturlig utgangspunkt for idretter. Studiet kan blant annet knyttes til arbeid innenfor frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettsvirksomhet.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 02.07.2020