MENY

Idrett bachelor

Er du glad i å være aktiv og har et ønske om å lære bort hvordan man best mulig kan mestre ulike idretter? På bachelorprogrammet i idrett lærer du om spennende tema som idrettspsykologi, ernæring, treningstvang, psykologiske aspekter ved idrettsskader og livsstilssykdommer.

På bachelorstudiet i idrett utvikler du ferdigheter som instruktør og du lærer å veilede ulike idrettsgrupper. Du lærer å se sammenhenger mellom ernæring, fysisk aktivitet og livsstilssykdommer, og utvikler kunnskapene dine om lek, dans, ulike idretter og friluftsliv.

I tillegg lærer du mer om instruktørarbeid: Hvordan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, veilede og vurdere allsidig fysisk aktivitet? Studiet utfordrer deg til refleksjon over idrettens verdier og forståelse for betydningen fysisk aktivitet har for barn og unges motoriske utvikling og helse. Idrettsstudiet stimulerer også til selvstendig og kritisk arbeid med idrettsfaglige problemstillinger.

Det moderne sportssenteret på campus tilbyr gode fasiliteter for læring og trening. I tillegg finnes det mange spennende aktivitetsarenaer i universitetets nærområde, som mulighet for ulike ballspill, surfing langs jærstrendene og kort vei til fjell med klatring og muligheter for skigåing.

Du bør være i god form og være svømmedyktig for å kunne ta en bachelor i idrett, da du i løpet av studiet må klare å bestå ulike fysiske arbeidskrav. Studiet kvalifiserer til idrettsvitenskap master. Ved å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du få jobb som faglærer i ungdomsskole og videregående skole.

Les mer: Fysisk aktivitet i teorifag gir flere venner


Du er kanskje også interessert i:

Idrettsstudent ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 11.03.2020