MENY

Idrett bachelor - hva lærer du?

Læringsutbyttet her innledningsvis vil være retningsgivende for alle emnene i planen.
Senere vil det kun tilføyes læringsutbytte med spesifikk tilknytning til emnet som beskrives.
Kunnskap:

  • ha kunnskap om treningslære, treningsledelse, bevegelseslære og helse i forbindelse med tilrettelegging av fysisk aktivitet for barn, unge og voksne.
  • ha kunnskap om teorier i forhold til menneskets fysiske, motoriske, psykiske og sosiale utvikling og om betydningen idrett og fysisk aktivitet har for individ og samfunn.
  • ha kunnskap om lek, idrett, svømming og livredning, dans og friluftsliv.
  • ha kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske problemstillinger og metoder i idrettsvitenskap.

Ferdigheter:
  • kunne planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere allsidig fysisk aktivitet både for barn, unge og voksne.
  • kunne demonstrere og vurdere bevegelsesløsninger.
  • kunne anvende vitenskapelig litteratur i idrettsforskning og presentere kvalitative og kvantitative data på en oversiktlig måte.

Generell kompetanse:
  • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til idrett.
  • kunne analysere den betydning lek, idrett, dans og friluftsliv kan ha for bevegelsesglede, utvikling og helse.
  • kunneformidle sentralt fagstoff knyttet til idrett og diskutere, arbeide kritisk med idrettsvitenskapelige problemstillinger.


Kilde: FS

Sist oppdatert: 11.08.2020