Obligatoriske emner
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 1 / Semester 1
Emnet strekker seg over to semestre, hvor høstsemestret gir studenten en grunnleggende innføring i menneskets fysiologi, og våren gir en innføring i sammenhengen mellom menneskets anatomi og bevegelseslære.
Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Lek - Idrett - Dans År 1 / Semester 1
Emnet utgjør 20 studiepoeng, spredt over to semester, og omfatter en innføring i flere idretter og aktiviteter.
Hver idrett/aktivitet har egne læringsmål, men felles for dem er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å videreformidle lærestoffet til elever og utøvere.
Les mer om Lek - Idrett - Dans
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 1 / Semester 1
Emnet utgjør 10 studiepoeng med egne læringsmål for de aktivitetene som blir gjennomført. Felles for læringsmålene er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å videreformidle lærestoffet til elever og utøvere. Studentene gjennomfører et skikurs med varighet på ca. en uke, et vinterfriluftskurs med fokus på sikker ferdsel i vinterfjellet, samt en uteskole hvor kanopadling, klatring og arbeid med teltleir er sentralt.
Les mer om Friluftsliv, ski og skøyter
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Geirulf Tronerud
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 1 / Semester 2
Treningsledelse er et teoretisk emne som skal fremme studentenes lederferdigheter i idrettsaktivitet og kroppsøving. Studentene skal lære om pedagogiske prinsipper og didaktiske overveieleser knyttet til treningsaktivitet for barn og unge og kroppsøvingsundervisning. Kjennskap til barn og unges fysiske og psykiske utvikling, muligheter og utfordringer i arbeidet med å tilpasse aktivitet til ulike grupper, samt etiske og psykologiske perspektiver i idrett er sentrale temaer i emnet. Studentene skal utvikle evne til å reflektere over hva som skaper gode læring- og treningsmiljø.
Les mer om Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Agnes Høigård Eriksen
Treningslære 1 År 1 / Semester 1
Emnet utgjør 10 studiepoeng og gir en grunnleggende innføring i treningslære, i teori og praksis. Sentrale temaer er motorikk, basistrening, utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Studentene skal lære å knytte teori og praksis.
Les mer om Treningslære 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leif Inge Tjelta
Treningsledelse 2 År 2 / Semester 3
Gode treningsledere, representert ved trenere i den frivillige idretten, er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdigheter knyttet til idrett og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede treningsaktiviteter og konkurranser. Denne kunnskapen er også viktig for kroppsøvingslærere og andre som jobber med tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge. Gjennom emnet skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode trenings- og læringsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom og elever. Ungt entreprenørskap introduseres for å bidra til forståelse av verdiskaping og nyskapning innen idrett for barn og unge.
Les mer om Treningsledelse 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Teknikklæring og utvikling av bevegelser År 2 / Semester 3
Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg i temaene knyttet til motorisk utvikling og motorisk læring. Faglige diskusjoner i tematikken leder til kritisk, analytisk tenkning omkring aktivitet, lek og idrett.
Les mer om Teknikklæring og utvikling av bevegelser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eva Leibinger
Friluftsliv i skog og høyfjell År 2 / Semester 3
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.
Les mer om Friluftsliv i skog og høyfjell
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Treningslære 2 År 2 / Semester 4
Dette er en fordypning i treningslære, som bygger videre på undervisningen fra første studieår.
Les mer om Treningslære 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Håvard Myklebust
Vinterfriluftsliv og ledelse År 2 / Semester 4
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.
Les mer om Vinterfriluftsliv og ledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Kyst, klatring og nærfriluftsliv År 2 / Semester 4
Studentene skal bruke nærmiljøet langs kysten for å erfare gleden ved opphold i naturen.
Studentene skal kunne planlegge og lede aktiviteter for barn i skogen og i kystlandskapet.
Det vil være en ekskursjon til Valencia der uteklatring og deler av førstehjelpen vil bli utført.
Les mer om Kyst, klatring og nærfriluftsliv
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Idrettspsykologi År 3 / Semester 5
Emnet Idrettspsykologi gir studentene en grunnleggende innføring i psykologiske problemstillinger (f.eks.: motivasjon, mestringstro, kohesjon, visualisering, avslapping, psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser, treningstvang, utbrenthet mm.) knyttet til fysisk aktivitet, kroppsøving og trening. Emnet går oddetallsår, på høsten.
Les mer om Idrettspsykologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rune Giske
Vitenskapsteori, metode og statistikk År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentral (i) vitenskapsteori, (ii) ulike vitenskapelige metoder i tilknytning til idrettsforskning og (iii) grunnleggende statistiske begreper og databehandling.
Les mer om Vitenskapsteori, metode og statistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Ernæring År 3 / Semester 5
Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.
Les mer om Ernæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven består av en individuell skriftlig oppgave som gir studenten en fordypning I en valgt vitenskapelig problemstilling knyttet til idrett eller kroppsøving.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Eva Leibinger
Aktivitetslære År 3 / Semester 6
Emnet belyser eksplisitt og implisitt motorisk læring gjennom teoretiske og praktiske timer. Studentene får mulighet til å reflektere over betydningen av implisitt og eksplisitt motorisk læring i kroppsøving eller treningsvirksomhet.
Les mer om Aktivitetslære
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eva Leibinger

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.