Idrett bachelor

Obligatoriske emner
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 1 / Semester 1

Emnet inneholder:

Fysiologi tilsvarende 5 studiepoeng

Bevegelseslære med anatomi tilsvarende 5 studiepoeng

Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Lek - Idrett - Dans År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Geirulf Tronerud
Treningslære 1 År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leif Inge Tjelta
Treningsledelse 2 År 2 / Semester 3
Gode treningsledere er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdighetene knyttet til idrett og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede trening og konkurranser. Gjennom faget skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom. Ungt entreprenørskap introduseres for å bidra til forståelse av verdiskaping og nyskapning innen idrett for barn og unge.
Les mer om Treningsledelse 2
Studiepoeng:
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Idrettspsykologi År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Rune Giske
Friluftsliv i skog og høyfjell År 2 / Semester 3
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.
Les mer om Friluftsliv i skog og høyfjell
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Treningslære 2 År 2 / Semester 4
Dette er en fordypning i treningslære og idrettsfysiologi som bygger videre på undervisningen fra første studieår.
Les mer om Treningslære 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leif Inge Tjelta
Vinterfriluftsliv og ledelse År 2 / Semester 4
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.
Les mer om Vinterfriluftsliv og ledelse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Kyst, klatring og nærfriluftsliv År 2 / Semester 4
Bruke nærmiljøet langs kysten til fots, i robåt og på sykkel for å erfare helsegevinstene ved opphold i naturen, og kunne planlegge og lede aktiviteter for skolebarn.
Les mer om Kyst, klatring og nærfriluftsliv
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Vitenskapsteori, metode og statistikk År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.
Les mer om Vitenskapsteori, metode og statistikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Teknikklæring og utvikling av bevegelser År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Ernæring År 3 / Semester 5
Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.
Les mer om Ernæring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er obligatorisk og består av en individuell skriftlig oppgave som knyttes til et idrett- / kroppsøvingsrelatert tema. Tema og oppgavens problemstilling skal godkjennes av den enkelte students veileder. Arbeidet med oppgaven skjer i 5. og 6. semester.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Leibinger
Aktivitetslære År 3 / Semester 6
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Leibinger

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.