Obligatoriske emner
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 1 / Semester 1
Emnet er teoretisk og skal fremme studentenes lederferdigheter i idrettsaktivitet og kroppsøving. Studentene skal lære om sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskap om i arbeid med barn og unge, og aktivitet/idrett. Emnet vil også utvikle studentenes evne til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø.
Les mer om Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Agnes Høigård Eriksen
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 1 / Semester 1
Emnet strekker seg over to semestre, hvor høstsemestret gir studenten en grunnleggende innføring i menneskets fysiologi, og våren gir en innføring i sammenhengen mellom menneskets anatomi og bevegelseslære.
Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Lek - Idrett - Dans År 1 / Semester 1
Emnet utgjør 20 studiepoeng, spredt over to semester, og omfatter en innføring i flere idretter og aktiviteter.
Hver idrett/aktivitet har egne læringsmål, men felles for dem er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å videreformidle lærestoffet til elever og utøvere.
Les mer om Lek - Idrett - Dans
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 1 / Semester 1
Emnet utgjør 10 studiepoeng med egne læringsmål for de aktivitetene som blir gjennomført. Felles for læringsmålene er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å videreformidle lærestoffet til elever og utøvere. Studentene gjennomfører et skikurs med varighet på ca. en uke, et vinterfriluftskurs med fokus på sikker ferdsel i vinterfjellet, samt en uteskole hvor kanopadling, klatring og arbeid med teltleir er sentralt.
Les mer om Friluftsliv, ski og skøyter
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Geirulf Tronerud
Treningslære 1 År 1 / Semester 1
Emnet gir en grunnleggende innføring i treningslære, i teori og praksis.
Les mer om Treningslære 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leif Inge Tjelta
Treningsledelse 2 År 2 / Semester 3
Gode treningsledere - representert ved trenere i den frivillige idretten og lærere - er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdighetene knyttet til idrett/kropppsøvingsundervisninger og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede trening og konkurranser. Gjennom faget skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom. Ungt entreprenørskap introduseres for å bidra til forståelse av verdiskaping og nyskapning innen idrett for barn og unge.
Les mer om Treningsledelse 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Teknikklæring og utvikling av bevegelser År 2 / Semester 3
Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg i temaene knyttet til motorisk utvikling og motorisk læring. Faglige diskusjoner i tematikken leder til kritisk, analytisk tenkning omkring aktivitet, lek og idrett.
Les mer om Teknikklæring og utvikling av bevegelser
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Cato Olsen Slettvold
Friluftsliv i skog og høyfjell År 2 / Semester 3
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.
Les mer om Friluftsliv i skog og høyfjell
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Treningslære 2 År 2 / Semester 4
Dette er en fordypning i treningslære, som bygger videre på undervisningen fra første studieår.
Les mer om Treningslære 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Håvard Myklebust
Vinterfriluftsliv og ledelse År 2 / Semester 4
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.
Les mer om Vinterfriluftsliv og ledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Kyst, klatring og nærfriluftsliv År 2 / Semester 4
Bruke nærmiljøet langs kysten til fots, i robåt og på sykkel for å erfare helsegevinstene ved opphold i naturen, og kunne planlegge og lede aktiviteter for skolebarn.
Les mer om Kyst, klatring og nærfriluftsliv
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Åge Vigane
Idrettspsykologi År 3 / Semester 5
Emnet Idrettspsykologi gir studentene en grunnleggende innføring i psykologiske problemstillinger (f.eks.: motivasjon, mestringstro, kohesjon, visualisering, avslapping, psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser, treningstvang, utbrenthet mm.) knyttet til fysisk aktivitet, kroppsøving og trening. Emnet går oddetallsår, på høsten.
Les mer om Idrettspsykologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rune Giske
Vitenskapsteori, metode og statistikk År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentrale vitenskapsteoretiske og vitenskapelige data, og problemstillinger knyttet til disse.
Les mer om Vitenskapsteori, metode og statistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Ernæring År 3 / Semester 5
Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.
Les mer om Ernæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven består av en individuell skriftlig oppgave som gir studenten en fordypning I en valgt vitenskapelig problemstilling knyttet til idrett og kroppsøving.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Eva Leibinger
Aktivitetslære År 3 / Semester 6
Emnet belyser eksplisitt og implisitt motorisk læring gjennom teoretiske og praktiske timer. Studentene får mulighet til å reflektere over betydningen av implisitt og eksplisitt motorisk læring i kroppsøving eller treningsvirksomhet.
Les mer om Aktivitetslære
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eva Leibinger

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.