MENY

Idrett/kroppsøving - bachelor

Utvekslingssemester

Det finnes to alternativer:

  • Vårsemesteret på 2. studieår (4. semester)
  • Hele 2. studieår (3. og 4. semester)


Opplegget for utvekslingen

Rammen for godkjenning av emner er vid, men det anbefales at man finner emner som er relevante for studiet.

Vær obs på at emnene ikke må overlappe med emner du har tatt eller skal ta senere i studiet.

Søk råd hos studiekoordinator ved valg av emner.

Aktuelle læresteder

  • , USA
  • , Australia
  • , New Zealand


Øvrige muligheter

UiS har en rekke åpne avtaler med læresteder utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter som finner relevant emnetilbud. Vi anbefaler for eksempel å ta en kikk på følgende læresteder:

  • , Australia
  • , Australia

Innen Norden kan alle UiS-studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.