MENY

Byggingeniør bachelor

Som bygningsingeniør er du med å utforme det meste du ser rundt deg i omgivelsene dine, fra komplekse konstruksjoner til hus, industribygg, veier og infrastruktur.

Bygningsingeniørstudiet gir deg spennende muligheter til å fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av bygninger, veier, uterom, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore.

Bygningsingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og store prosjekter.

Studieretninger

Etter første semester kan du velge mellom følgende studieretninger: konstruksjonsteknikk, byplanlegging og teknisk planlegging.

Studieretning Konstruksjonsteknikk:

omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper. Oppgavene etter endt utdanning kan omfatte beregninger i forbindelse med bygging av hus, industribygg, broer, plattformer og andre konstruksjoner. Etter endt bachelorgrad kan du som har valgt konstruksjonsteknikk fortsette på masterstudiet i marin- og offshoreteknologi eller konstruksjoner og materialer.

Studieretning Byplanlegging:

lærer deg å analysere, planlegge og utforme byrom, veier, nabolag, robuste byerbyer og tettsteder ved hjelp av teknisk innsikt, med vekt på estetisk sensitivitet og samfunnsforståelseformgiving. Kompetansen etter fullført utdanning kvalifiserer deg til å jobbe i offentlige eller private foretak som drive med fysisk planlegging eller transportplanlegging. Etter endt bachelorgrad kan du fortsette på masterstudiet i byplanlegging.

Studieretning Teknisk planlegging:

er planlegging og beregning av kommunaltekniske anlegg, med hovedvekt på fysisk planlegging av byggeområder, byfornyelse og prosjektering av veier, vann og avløp, samt landmåling. Etter endt bachelorgrad kan du fortsette på masterstudiet i byplanlegging.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Byggarbeidere i arbeid. Bildet illustrerer bachelorstudiet i byggingeniør ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 02.12.2019