Obligatoriske emner
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro År 1 / Semester 1
Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i MATLAB samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.
Les mer om Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tormod Drengstig
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Kjemi for data/elektro År 1 / Semester 1
Grunnleggende emne i kjemi tilpasset studiene Data - bachelorstudium i ingeniørfag og Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag
Les mer om Kjemi for data/elektro
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Petra Imhof
Fysikk for data/elektro År 1 / Semester 1
Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk
Les mer om Fysikk for data/elektro
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Olena Zavorotynska
Grunnleggende programmering År 1 / Semester 2
Studenten skal lære hvordan å skrive og kjøre dataprogrammer i programmeringsspråket Python
Les mer om Grunnleggende programmering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Erlend Tøssebro
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Algoritmer og datastrukturer År 2 / Semester 3
Emnet gir en grundig innføring i en del mye brukte datastrukturer og algoritmer.
Les mer om Algoritmer og datastrukturer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Erlend Tøssebro
Videregående programmering År 2 / Semester 3
Studenten skal lære mer avansert programmering i et sterkt typet objektorientert programmeringsspråk. Beste programmeringspraksis og testing.
Les mer om Videregående programmering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Vinay Jayarama Setty
Informasjons- og programvaresikkerhet År 2 / Semester 3
Faget skal gi en introduksjon til informasjonssikkerhet samt grunnleggende kunnskap om programvaresikkerhet. Programvaresikkerhet er hvordan å utvikle programvare som fortsetter å oppføre seg som forventet selv om den utsettes for angrep i form av villede handlinger utenfra. Dette betyr at egenskaper som konfidensialitet og integritet ivaretas, ikke bare tilgjengelighet. Kurset vil presentere vanlige feil og mottiltak, og beskrive programvareaktiviteter som bidrar til bedre programvaresikkerhet.
Les mer om Informasjons- og programvaresikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Martin Gilje Jaatun
Databaser År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en essensiell forståelse av databasesystemer. Emnet består av grunnleggende databaseteori, datamodeller, datamodellering, relasjonsdatabaser, SQL og transaksjoner. Kurset skal gi kunnskap om hvordan å bruke et databasesystem og hvordan å designe en god database.
Les mer om Databaser
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Mina Farmanbar
Kommunikasjonsteknologi 1 År 2 / Semester 4
Kurset gir en introduksjon til nettverk og nettverks teknologi med hovedvekt på kommunikasjonsteknologi.
Les mer om Kommunikasjonsteknologi 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gianfranco Nencioni
Webprogrammering År 2 / Semester 4
Kurset introduserer de grunnleggende konseptene til World Wide Web, og de prinsipper og verktøy som brukes til å utvikle webapplikasjoner. Kurset avsluttes med et prosjekt der studentene får i oppgave å utvikle en fullskala webapplikasjon.
Les mer om Webprogrammering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Bacheloroppgave i datateknikk År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave i datateknikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Tom Ryen
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6

Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

Emner ved UiS 5. semester
Anbefalte valgemner 5. semester
Kommunikasjonsteknologi 2 År 3 / Semester 5
Faget bygger videre på DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1. Sentrale emner vil være ruting, WAN, LAN svitsjing, rutingprotokoller og utvidelse av IP adresse området. Etter fullført DAT230, DAT300, og ytterligere selvstendig fordypning kan det lede frem til Cisco CCNA sertifisering studiet.
Les mer om Kommunikasjonsteknologi 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Tuan Williams
Operativsystemer og systemprogrammering År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i operativsystemer, hvordan implementere dem og hvordan programmere effektivt mot dem, spesielt med fokus på trådprogrammering og synkronisering mellom tråder i et program.
Les mer om Operativsystemer og systemprogrammering
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Hein Meling
Datamaskinarkitektur År 3 / Semester 5
Overordna datamaskinstruktur, innebygde system. Grunnleggjande digitalteknikk: Transistor, logisk krets, talsystem, sentrale logiske funksjonar, programmerbar elektronikk. Maskinvare: Mikroprosessorar og mikrokontrollerar med vekt på ARM, minne, timer, avbrot, seriell og parallell kommunikasjon. Programvare: Lågnivå- og høgnivåprogrammering, programstrukturar, sanntidssystem, operatørgrensesnitt.
Les mer om Datamaskinarkitektur
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Morten Tengesdal
Diskret matematikk År 3 / Semester 5
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Andre valgemner 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.