Automatisering og elektronikkdesign bachelor

Obligatoriske emner
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro År 1 / Semester 1
Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.
Les mer om Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tormod Drengstig
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Kjemi for data/elektro År 1 / Semester 1
Grunnleggende emne i kjemi tilpasset studiene Data - bachelorstudium i ingeniørfag og Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag
Les mer om Kjemi for data/elektro
Studiepoeng:
Faglærer:
Lars Rune Skjøndal Sæterdal
Fysikk for data/elektro År 1 / Semester 1
Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk
Les mer om Fysikk for data/elektro
Studiepoeng:
Faglærer:
Olena Zavorotynska
Grunnleggende programmering År 1 / Semester 2
Studenten skal lære hvordan å skrive og kjøre dataprogrammer i programmeringsspråket Python
Les mer om Grunnleggende programmering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Erlend Tøssebro
Elektroteknikk 1 År 1 / Semester 2
Faget skal gi en grunnleggende innføring i utvalgte elektrotekniske emner.
Les mer om Elektroteknikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ivar Austvoll
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Elektroteknikk 2 År 2 / Semester 3

Kretsanalyseteknikker, overføringsfunksjonar, frekvensrespons, Bode-plot, resonans.

Forsterkarteori. Operasjonsforsterkarar. Instrumenteringsforsterkaren.

Sampling. Nedfalding. Analoge filter.

Analog til digital-omforming av signal. AD-modul i ein mikrokontroller.

Litt om digitale filter og reguleringsalgoritmer. Implementasjon i ein mikrokontroller.

Krafttransistorar av MOSFET-type. DC-, AC-analyse og termisk analyse.

Pulsbreiddemodulasjon (PWM). PWM-realisering i ein mikrokontroller.

Støymekanismar. EMC.

Les mer om Elektroteknikk 2
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Morten Tengesdal
Datamaskinarkitektur År 2 / Semester 3
Overordna datamaskinstruktur, innebygde system. Grunnleggjande digitalteknikk: Transistor, logisk krets, talsystem, sentrale logiske funksjonar, programmerbar elektronikk. Maskinvare: Mikroprosessorar og mikrokontrollerar med vekt på ARM, minne, timer, avbrot, seriell og parallell kommunikasjon. Programvare: Lågnivå- og høgnivåprogrammering, programstrukturar, sanntidssystem, operatørgrensesnitt.
Les mer om Datamaskinarkitektur
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Morten Tengesdal
Instrumenteringssystemer År 2 / Semester 3
Grunnleggende måleteknikk, ulike sensorer for posisjon, hastighet, akselerasjon, trykk, strømning, temperatur og gassanalyse, og bruken av disse.
Les mer om Instrumenteringssystemer
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Arnfinn Aas Eielsen
Signaler og systemer År 2 / Semester 4
Emnet gir en grunnleggende forståelse av lineære systemer, både tidskontinuerlige og tidsdiskrete. Dette er et essensielt verktøy for forståelse av fysiske systemer, samt ved behandling av all slags målesignaler.
Les mer om Signaler og systemer
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
J.H. Husøy
Reguleringsteknikk År 2 / Semester 4
Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).
Les mer om Reguleringsteknikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tormod Drengstig
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Bacheloroppgave i elektroteknikk År 3 / Semester 5

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Les mer om Bacheloroppgave i elektroteknikk
Studiepoeng:
Faglærer:
Morten Mossige
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6

Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

Anbefalte valgemner
Styringsteknikk År 3 / Semester 5
Faget gir en introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC).
Les mer om Styringsteknikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tormod Drengstig
Datamaskinkonstruksjon År 3 / Semester 5
Emnet gir ei vidareføring i innebygde system (IBS), dvs. mikroprosessorbaserte system for overvaking og styring. Studentane blir organiserte i prosjektgrupper som skal gjennomføra utvikling av eit IBS for styring av ein enkel prosess og med eit passande operatørgrensesnitt. Ein legg vekt på prosjektstyring og tverrfagleg arbeid. Emnet er laboratorieintensivt, og forelesningar blir gitt av utvalde tema.
Les mer om Datamaskinkonstruksjon
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Kristian Thorsen
Prosjekter i robotteknikk År 3 / Semester 5
Faget er delt i tre likeverdige deler: Bildefangst, RobotStudio for styring av ABB-roboter og Choregraphe og Python programmering for styring av Nao-roboter.
Les mer om Prosjekter i robotteknikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Karl Skretting
Vektoranalyse År 3 / Semester 5
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Tyson Ritter
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.