MENY

Kjemi og miljø

Hvis du er interessert i hvordan stoffer henger sammen, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer på hverandre, er kjemi faget for deg. Kjemi kan brukes i mange områder, men er spesielt viktig for å finne løsninger på fremtidens miljøutfordringer. Ved UiS kan du spesialisere deg enten i Kjemi eller Vann og miljøteknikk.
Tre studenter i labområde

Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en viktig forutsetning for å kunne løse framtidens utfordringer, ikke bare for kjemisk industri, men også innenfor naturvern og klimaproblemer.

Godt vitenskapelig grunnlag

På UiS vil du lære mye om kjemi og litt biologi som vil gi deg et godt vitenskapelig grunnlag for å forstå prosesser og mekanismer i naturen, og dermed kunne presentere gode løsninger.

En sterk basis med matematikk, statistikk, praktisk laboratoriearbeid og prosessfag vil gjøre deg attraktiv for en rekke industribedrifter.

Tidligere student forteller: Jobber som miljørådgiver i oljeindustrien

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser. På dette studiet vil du lære om kjemi og miljø, noe som vil gi deg et godt grunnlag for å forstå prosessene og mekanismene i naturen og gjøre deg godt rustet til å finne de beste løsningene for framtiden.

Studiet gir deg en fleksibel utdannelse som kan benyttes i flere typer jobber.

To spesialiseringer

Studiet har to spesialiseringer: Kjemi eller Vann og miljøteknikk. I arbeidet med bacheloroppgaven får du mulighet til å ta del i forskningen som pågår ved universitetet, eller du kan velge å skrive for bedrifter som UiS har et samarbeid med.

Studiet kvalifiserer for videre opptak på masterstudier.

Les mer: UiS' julekalender 2016: Kjemiminuttet

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 18.02.2019