MENY

Møt kjemi og miljø-studenten Helene Nes

– Jeg har alltid vært interessert i hvordan miljøet påvirkes av menneskelig aktivitet. Jeg ville gå en bachelor i kjemi og miljø, for å få en bedre forståelse for hvordan produkter vi bruker i hverdagen kan være skadelig for miljøet, sier UiS-Helene Nes.

– De fleste kjemifagene på studiet har laboratoriekurs, noe som er veldig bra fordi da får man en større forståelse for den praktiske anvendelsen av faget. Jeg synes det beste med å gå en bachelor i kjemi og miljø ved UiS, er alle mulighetene jeg vil ha når jeg er ferdig med utdanningen. Det er et veldig bredt studie, og jeg kan derfor jobbe innenfor mange ulike bransjer.

– Jeg synes det er veldig positivt at UiS er et såpass nytt universitet, fordi da får du muligheten til å være med å skape fremtidige tradisjoner. I tillegg er det en fordel at det meste er samlet på campusområdet på Ullandhaug. Dette gjør det lett å engasjere seg i studentorganisasjoner, bli kjent med folk fra andre studier og danne seg et nettverk.   
Publisert 21.12.2018