MENY

Petroleumsteknologi bachelor

På petroleumsteknologi møter du kompetanse som er i front internasjonalt, og du blir godt rustet til å møte de utfordringene bransjen har i vente.

Som petroleumsingeniør arbeider du innen olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

På dette studiet blir du kvalifisert til land- og offshorebaserte stillinger. Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og noen av emnene blir forelest på engelsk.

Bygger på matematikk og naturfag

Målet med studiet er å gi deg kunnskap om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av oljen og gassen i reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Bachelorstudiet bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturfag som er nødvendig for å mestre sentrale emner innenfor reservoarteknikk, boring og produksjon av olje og gass. Du vil studere emner som borehullslogging, termodynamikk og bore- og brønnvæsker.

Du vil få kompetanse om oljeutvinningsprosesser som inkluderer boring, reservoarteknikk og petroleumsproduksjon. Du vil løse problemer ved hjelp av dataverktøy og lære mer om den norske styringsmodellen for petroleumsvirksomheten.

Tidligere student forteller:

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.06.2019