MENY

Petroleumsteknologi bachelor

På petroleumsteknologi ved UiS møter du kompetanse som er i front internasjonalt, og du blir godt rustet til å møte de utfordringene bransjen har i vente.

Som petroleumsingeniør arbeider du innen olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

På dette studiet blir du kvalifisert til land- og offshorebaserte stillinger. Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og noen av emnene blir forelest på engelsk.

Bygger på matematikk og naturfag

Målet med studiet er å gi deg kunnskap om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av oljen og gassen i reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Bachelorstudiet bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturfag som er nødvendig for å mestre sentrale emner innenfor reservoarteknikk, boring og produksjon av olje og gass. Du vil studere emner som borehullslogging, termodynamikk og bore- og brønnvæsker.

Du vil få kompetanse om oljeutvinningsprosesser som inkluderer boring, reservoarteknikk og petroleumsproduksjon. Du vil løse problemer ved hjelp av dataverktøy og lære mer om den norske styringsmodellen for petroleumsvirksomheten.

Les mer: Slik kan oljeteknologi hjelpe hjertepasienter, De har sommerjobb på lab'en, Studentar bygde sin eigen borerigg

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 27.09.2018