ENT3R ved UiS

Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere ungdommer fra 8. klasse på ungdomstrinnet til 3. klasse på videregående skole til å delta på ENT3R. ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motivert til videre studier innen realfag.

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 8. klasse på ungdomstrinnet til 3. klasse på videregående skole. 

Studenter møter VGS-elever
Intensjonen er at studenter fra universitetet/høgskoler skal møte elevene hver uke for å løse realfaglige oppgave, hjelpe til med lekser og øving til prøver, og fortelle om mulighetene som finnes med utdanning innenfor realfag. Mentorene i ENT3R hjelper til med de aller fleste realfag, blant annet matematikk, fysikk og kjemi. Tilbudet er nasjonalt og gratis for elevene.

Meld deg på!
Du kan selv melde deg på via ENT3R sin hjemmeside.
Timene forgår på Universitetet i Stavanger hver mandag til torsdag kl. 16-18, og du velger selv hvilken dag du ønsker å komme.

Mer praktisk informasjon ligger på ENT3R sin hjemmeside.

ENT3R skal gi ungdom økt mestringsfølelse i realfag, samtidig som ENT3R skal øke motivasjonen for realfag og vise mulighetene som utdannelse innen realfag gir. Tiltaket har som mål å redusere frafallet i videregående opplæring og sikre tilgang av kvalifiserte søkere til høyere utdanning. ENT3R drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

Besøk nettsidene til ENT3R i Stavanger og Sandnes

ENT3R på Facebook

E-post: stavanger@ent3r.no

Ta direkte kontakt med en av prosjektlederne våre dersom du lurer på noe. Du kan kontakte:

 

Logo til ENT3R