MENY

Industriell økonomi - alle linjer

Masterstudiet i industriell økonomi gir deg en unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdannelse, og den tverrfaglige kompetansen gjør deg svært attraktiv for arbeidsgivere i mange ulike bransjer.

Studiet er en kombinasjon av bachelor i ingeniørfag de tre første årene og teknisk og økonomisk påbygg til master i teknologi de siste to årene. Du velger blant bahelorutdanningene Bygg, Data, Automatisering og elektronikkdesign, Energi- og petroleumsteknologi, Kjemi og miljø og Maskin.

Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. Det er vekst i fornybarmarkedet, bedre politiske rammevilkår og synkende priser på fornybarteknologi - områder som du kan fordype deg i innen industriell økonomi.

Du står relativt fritt til å komponere egen profil basert på dine faglige interesser. Masteroppgaven skrives vanligvis i samarbeid med en bedrift. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Tverrfaglig

Krysningen av økonomi- og ledelsesfag sammen med ingeniørfaglig fordypning har få paralleller innenfor høyere utdanning i Norge. Du vil lære å løse komplekse problemstillinger i tverrfaglige team, og å analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte. Den tverrfaglige kompetansen gir deg kunnskap til å løse tunge faglige utfordringer og lede avanserte prosjekter. "Indøkere" er godt rustet til å jobbe med og å kommunisere løsningsalternativer på kompliserte problemstillinger til ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø, Maskin eller Petroleum

Du velger blant bachelorutdanningene Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø, Maskin eller Energi- og petroleumsteknoliogi. Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Les mer:

For nærmere informasjon, se beskrivelsene av bachelor i ingeniørfag og beskrivelsen av toårig master i teknologi – industriell økonomi.

Du er kanskje også interessert i:

 

Studenter i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 08.09.2020