MENY

Konstruksjoner og materialer

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kvalifiserer deg for et bredt spekter av jobber i næringslivet. Du velger enten maskin eller bygg, konstruksjonsteknikk.
Fire masterstudenter i konstruksjoner og materialer-studiet i arbeid på maskinlaben på Universitetet i Stavanger.

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer bygger på 3+2-modellen. Som student følger du først et treårig bachelorprogram (maskin eller bygg, konstruksjonsteknikk) og deretter et toårig masterprogram innen konstruksjoner og materialer. Mastergraden kan kvalifisere til doktorgradsstudier i offshoreteknologi.

Maskiningeniør

I bachelorgradsprogrammet i maskin lærer du å foreta materialvalg og utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner. Etter bacheloren fortsetter du med toårig master innen konstruksjoner og materialer med spesialisering enten i maskinkonstruksjoner eller fornybar energi for maskin.

Bygg, konstruksjonsteknikk

I bachelorprogrammet bygg, konstruksjonsteknikk vil du få undervisning i blant annet byggadministrasjon der du vil lære å gjennomføre, planlegge og utføre et byggeprosjekt. Etter bacheloren fortsetter du med toårig master innen konstruksjoner og materialer med spesialisering enten i byggkonstruksjoner eller i offshorekonstruksjoner.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 02.12.2019