MENY

Petroleumsteknologi master 5 år - opptakskrav


Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Sist oppdatert: 28.01.2020