MENY

Realfagskurs halvårig

Vil du bli ingeniør og har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og/eller i fysikk? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.
Tre smilende studenter. Bildet illustrere realfagskurs, halvårig, ved Universitetet i Stavanger.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og 5-årig master/ sivilingeniør.

Velger du vårt halvårige tilbud må du være klar over at studietiden brukt på to fag vil være som et fulltidsstudium å regne. Realfagskurset i matematikk og fysikk kan du også ta over ett år.

Fleksible løsninger

Merk at forelesningen våren 2020 vil være på dagtid, men de som ikke har anledning til å møte på forelesning kan se forelesningene på nettet. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

For å få gå opp til eksamen i fysikk, vil du måtte møte på fire obligatoriske samlinger. Det er satt av to eller flere datoer for hver samling og en møter én av disse dagene: 

Samling 1: 17/18 januar
Samling 2: 14/15 februar
Samling 3: 20/21 mars
Samling 4: 17/18/24/25 april

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studiemiljø.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til Forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Eksamen

Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må betales av den enkelte kandidat.

Pris

Kun semesteravgift: 740,-

 


Kilde: CP Publisert 29.10.2019