MENY

Realfagskurs helårig

Har du generell studiekompetanse, men mangler spesielle opptakskrav til ingeniør eller realfagsstudier? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.
Undervisning realfagskurs UiS

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og 5- årig master/ sivilingeniør.

Realfagskurset i matematikk og fysikk kan du også ta på ett semester

Fleksible løsninger

Kurset kan kombineres med jobb og for de som ikke har anledning til å møte på forelensingene, kan de se disse i etterkant på nettet. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

 

Det er fire obligatoriske samlinger i løpet av kurset og en må møte på disse for å få gå opp til eksamen i fysikk. Det er satt opp to eller flere dager til hver samling og en møter kun til én av disse dagene. 

Samling 1: 4./5. oktober
Samling 2: 6. /7. desember
Samling 3: 20./21. mars
Samling 4: 17/18/24/25 april

 

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studiemiljø.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til Forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

 

Eksamen

Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt og avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må du dekke selv. Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må du betale selv.

 

 

 

 

 


Kilde: CP Publisert 04.09.2019