MENY

Byplanlegging / City and Regional Planning

Er du interessert i hvordan byene våre kan bli mer bærekraftige, effektive, trygge og gode å bo i? Det er et økende behov for kompetanse innen bærekraftig byutvikling og den fysiske utformingen av byen. Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planlegge og utforme fremtidens byer.

Byene i Norge og ellers i verden vokser raskt. For å sikre et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører er det behov for ingeniører med teknisk innsikt og kreativ sensitivitet. Framtidens byer skal være smarte byer. De skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for hjem, transport, bygninger og infrastruktur.

Dette masterprogrammet vil gi deg kompetanse til å bli byplanlegger eller konsulent innen områder som byplanlegging, mobilitetsplanlegging, stedsutvikling, energiforsyning og regionalplanlegging.

Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Information in English. Etter fullført masterstudium kan du kvalifiserer deg til doktorgradsstudiet innen risikostyring og samfunnssikkerhet.

Etter fullført masterstudium kan du kvalifiserer deg til doktorgradsstudiet innen risikostyring og samfunnssikkerhet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 

 

 Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planlegge og utforme fremtidens byer.

Kilde: CP Publisert 28.12.2017