MENY

Byplanlegging / City and Regional Planning - opptakskrav


Treårig bachelorstudium i bygg i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Kunnskap/kompetanse innen tilhørende digitale verktøy og fysisk planlegging, urban design eller reguleringsarbeid er sterkt anbefalt.

Opptaksinformasjon

Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak når de mangler inntil 10 studiepoeng. Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 studiepoeng i matematikk/statistikk. Manglende studiepoeng må avlegges innen 1 år etter oppstart på studiet (jf Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet 02.02.2016).

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Sist oppdatert: 25.09.2018