Obligatoriske emner
Plan- og Analysemetoder År 1 / Semester 1
Emnet gir en introduksjon til planleggingsteori og -metode, samt forskjellige analyseverktøy.
Les mer om Plan- og Analysemetoder
Studiepoeng: 10
Timelærer:
Paal Grini
Stedsutvikling År 1 / Semester 1
Planlegging i utbygde områder/eksisterende miljøer er en komplisert og tverrfaglig oppgave. Prosjektemnet omhandler utarbeiding av planer for utbygging og/eller fornying av områder i eksisterende byer og tettsteder. Studiearbeidet retter seg mot de estetiske og funksjonelle sidene ved programmering, planlegging og gjennomføring av prosjekter i kommunal eller privat regi.
Les mer om Stedsutvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Philosophy of Science and Research Methods År 1 / Semester 1
This course approaches science from different angles: The philosophy of science, including various topics related to science and the environment, and methods applied in social research, with an emphasis on research design. The overall aim is to present current understanding of scientific activities, especially within the social sciences, and to stimulate critical thinking by examining a selection of original perspectives on science and the current state of global ecology. In addition to philosophy and research methodology, the course draws on disciplines such as semiotics, ethology and human ecology.
Les mer om Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Tarjei Mandt Larsen
Bærekraftige byregioner År 1 / Semester 2
Bærekraftige byregioner i en tid med mulige klimaendringer er tema for emnet. Drivkreftene bak endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk og transport studeres. Hvordan utvikles infrastrukturen, hva er problemene og utfordringene? Hvilken rolle har areal- og transportplanlegging for den regionale utviklingen, for miljøproblemene og sikkerheten?
Les mer om Bærekraftige byregioner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Utvalgte temaer innen by og regional planlegging År 1 / Semester 2
Det overordnede prosjektbaserte kurset tar opp en rekke sikkerhets- og sikkerhetsutfordringer for folk i byen, blant annet klimaendringer, trafiksikkerhet, forurensning og andre naturlige og menneskeskapte utfordringer med særlig fokus på terrorisme.
Les mer om Utvalgte temaer innen by og regional planlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective År 1 / Semester 2
This course aims at studying the overlap of energy and environmental politics from a comparative perspective. In a first step, the links between human economic activity and the world's ecological systems will be analyzed. On this basis, the limits of the world's ecosystem to sustain today's levels of productivity, output and growth will be discussed. The characteristics of today's energy systems play a central part in this context, and will, therefore, serve as the focal point of the course: the different policy challenges associated with governing the energy transition will be studied, and the uncertainties and challenges for decision-makers with regard to the development of new, less environmentally harmful energy systems will be discussed. So as to develop an understanding of the similarities and differences across various contexts, the course will also discuss the politics of environment and energy on the local, national, international level.
Les mer om Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Thomas Michael Sattich
Masteroppgave byplanlegging År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave skal brukes.
Les mer om Masteroppgave byplanlegging
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tegg Westbrook

Velg utveksling eller emner ved UiS i 3. semester

Spesialisering Sustainable Urban Development and Mobility
Byutviklingsprosjekt 7 År 2 / Semester 3
Prosjekt-basert emne innen byutvikling.
Les mer om Byutviklingsprosjekt 7
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Praksis / studioarbeid 2 År 2 / Semester 3
Praksisarbeid / Utplassering
Les mer om Praksis / studioarbeid 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer År 2 / Semester 3
Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.
Les mer om Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Spesialisering Urban Renewable Energy Solutions
Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer År 2 / Semester 3
Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.
Les mer om Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Societal transition and transformation - Energy and climate change År 2 / Semester 3
This course takes climate change and the Paris Agreement as its point of departure and deals with the transition to a low carbon society and the envisioned transformation of the energy system therein.
It brings attention to the political controversies associated with climate change mitigation and adaptation and the different, and sometimes competing, strategies envisioned to reduce greenhouse gas emissions (GHGs).
It discusses different energy scenarios and visions about the future energy system and the ways in which transition and transformation can take place.
Les mer om Societal transition and transformation - Energy and climate change
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Oluf Langhelle
Energy, energy technologies, and energy system integration År 2 / Semester 3
This course gives the students basic insights into what energy is, how it is measured, different types of energy that exists and various energy conversion technologies. It then moves on to present various energy technologies and the deficiencies of different energy technologies (fossil and non-fossil based) and the challenges the current shortcomings present for a transition to a low carbon society. It further discusses the role different energy technologies can play in the transition to a low carbon society, the challenges and opportunities represented by digitalization and ICT related to energy system integration, and various configurations of possible solutions for energy system integration.
Les mer om Energy, energy technologies, and energy system integration
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Homam Nikpey Somehsaraei
Spesialisering Urban Safety and Resilience
Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer År 2 / Semester 3
Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.
Les mer om Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Risiko, samfunn og styring År 2 / Semester 3
This course introduces students to key concepts in risk analysis and governance as a field and science. The course focuses on theories on risk, risk society, crisis, social construction, politics and power, culture, trust and relationships between science, technology and risk.
Les mer om Risiko, samfunn og styring
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Energy, Societal Safety and Sustainable Development År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ole Andreas Hegland Engen
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.