Obligatoriske emner
Plan- og Analysemetoder År 1 / Semester 1
Emnet gir en introduksjon til planleggingsteori og -metode, samt forskjellige analyseverktøy.
Les mer om Plan- og Analysemetoder
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Paal Grini
Stedsutvikling År 1 / Semester 1
Nytuvikling/ombygging av eksisterende bymiljø er komplekse oppgaver som blir utført av flerfaglige team gjennom lange prosesser.
Kurset fokuserer på de fysiske aspektene (den urbane designkomponenten), som omhandler endringer i den offentlige romstrukturen og i den eksisterende byplanen/bebyggelse for å erstatte eller utfylle tidligere funksjoner.
Emnet forbereder studenten til å håndtere slike spørsmål både som del av et kommunalt planleggingskontor eller som en del av et privat konsulentfirma.
Les mer om Stedsutvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Bærekraftige byregioner År 1 / Semester 2
Bærekraftige byregioner i en tid med mulige klimaendringer er tema for emnet. Drivkreftene bak endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk og transport studeres. Hvordan utvikles infrastrukturen, hva er problemene og utfordringene? Hvilken rolle har areal- og transportplanlegging for den regionale utviklingen, for miljøproblemene og sikkerheten?
Les mer om Bærekraftige byregioner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Utvalgte temaer innen by og regional planlegging År 1 / Semester 2
Det overveiende prosjektbaserte kurset adresserer en rekke sikkerhets- og sikkerhetsutfordringer for mennesker i byen. Det søker å forstå hvordan fysiske og virtuelle planløsninger kan minimere risiko og trusler.
Les mer om Utvalgte temaer innen by og regional planlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Daniela Müller-Eie
Masteroppgave byplanlegging År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave skal brukes.
Les mer om Masteroppgave byplanlegging
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tegg Westbrook
Velg ett emne 1. semester
Numerisk modellering År 3 / Semester 5
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Philosophy of Science and Research Methods År 3 / Semester 5
This course approaches science from different angles: The philosophy of science, including various topics related to science and the environment, and methods applied in social research, with an emphasis on research design. The overall aim is to present the current understanding of scientific activities, especially within the social sciences, and to stimulate critical thinking by examining a selection of original perspectives on science and the current state of the global environment and sustainable development.
Les mer om Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Tarjei Mandt Larsen
Velg ett emne 2. semester
Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective År 3 / Semester 5
This course looks at the interdependence of energy and environmental policy from a comparative perspective. Environmental impacts differ depending on the energy source and energy system, which is why different policies have to be employed to mitigate impact. The course will look at the implementation of such policies across geographic and socio-economic contexts, i.e. in developed countries, natural resource abundant developed countries, transitioning economies and developing countries. A comparative perspective will hence be employed on the policy challenges associated with governing the energy transition and with mitigating related environmental impacts. Additionally, the course will discuss the politics and policies of environment and energy at different levels of governance, i.e. the local, regional and national level, taking into consideration the international level.
Les mer om Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Thomas Michael Sattich
Infrastruktur og sårbarhet År 3 / Semester 5
Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Kurset vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene får sin utforming.
Les mer om Infrastruktur og sårbarhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå

Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

Emner ved UiS 3. semester
Bærekraftig byutvikling og mobilitet
Byutviklingsprosjekt 7 År 3 / Semester 5
Prosjekt-basert emne innen byutvikling.
Les mer om Byutviklingsprosjekt 7
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Praksis / studioarbeid 2 År 3 / Semester 5
Praksisarbeid / Utplassering
Les mer om Praksis / studioarbeid 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer År 3 / Semester 5
Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.
Les mer om Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Fornybare energiløsninger
Byutviklingsprosjekt 7 År 3 / Semester 5
Prosjekt-basert emne innen byutvikling.
Les mer om Byutviklingsprosjekt 7
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Praksis / studioarbeid 2 År 3 / Semester 5
Praksisarbeid / Utplassering
Les mer om Praksis / studioarbeid 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer År 3 / Semester 5
Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.
Les mer om Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Sikkerhet og robusthet
Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer År 3 / Semester 5
Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.
Les mer om Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Foundations of risk analysis and governance År 3 / Semester 5
This course covers fundamental issues related to risk analysis and governance as a field and science, with emphasis on basic concepts and principles. Risk analysis here includes risk assessment, risk characterization, risk perception,risk communication, risk management, and policy relating to risk.
Les mer om Foundations of risk analysis and governance
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Terje Aven
Risiko, samfunn og styring År 3 / Semester 5
This course introduces students to key concepts in risk analysis and governance as a field and science. The course focuses on theories on risk, risk society, crisis, social construction, politics and power, culture, trust and relationships between science, technology and risk.
Les mer om Risiko, samfunn og styring
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Beredskapsanalyse og -planlegging År 3 / Semester 5
Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver. Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere og planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser ut fra egne krav og krav fra andre aktører.
Les mer om Beredskapsanalyse og -planlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Eivind Lars Rake
Andre valgemner 3. semester
Investeringsanalyse År 3 / Semester 5
Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.
Les mer om Investeringsanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Roy Endre Dahl
Prosjektledelse 1 År 3 / Semester 5
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Arne Harstad
Philosophy of Science and Research Methods År 3 / Semester 5
This course approaches science from different angles: The philosophy of science, including various topics related to science and the environment, and methods applied in social research, with an emphasis on research design. The overall aim is to present the current understanding of scientific activities, especially within the social sciences, and to stimulate critical thinking by examining a selection of original perspectives on science and the current state of the global environment and sustainable development.
Les mer om Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Tarjei Mandt Larsen
Utveksling 3. semester
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.