MENY

Computer Science, Reliable and secure systems - hva lærer du?


En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i datateknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:Kunnskap

 • Har avansert kunnskap innenfor datateknologi med spesialisering i enten pålitelige og sikre systemer eller datavitenskap.
 • Har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.Ferdigheter
 • Bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen informasjonsteknologi.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Designe, modellere, simulere og utvikle avanserte nettbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet. (Pålitelige og sikre systemer)
 • Utnytte kunnskaper innen trådløs kommunikasjon, sensornettverk og distribuerte kommunikasjonssystemer. (Pålitelige og sikre systemer)
 • Utvikle dataanalyseprogrammer for bestemte datasett og oppgaver eller prosesser. (Datavitenskap)
 • Modellere problemer og utvikle nye instrumenter og applikasjoner for datainnsamling, analyse og styring etter etablerte ingeniørprinsipper. (Datavitenskap)
 • Evaluere instrumenter og applikasjoner for å optimalisere datainnsamling, analyse og styring. (Datavitenskap)Generell kompetanse
 • Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Sist oppdatert: 19.07.2018